Informacje dla autorów

Czy jesteś zainteresowany zgłoszeniem swojej pracy wydawnictwu? Zalecamy przejrzenie zakładki: O wydanius, sekcję o polityce wydawniczej oraz zakładki Wskazówki dla autora. Autorzy muszą zarejestrować się do wydawnictwa przed zgłoszeniem lub, jeśli są już zarejestrowani, mogą łatwo zalogować się a ,aby rozpocząć pięciostopniowy proces zgłoszenia.