Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna: Mariola Abkowicz

Komitet redakcyjny: Adam J. Dubiński, Hanna Pilecka i Anna Sulimowicz-Keruth 

Redaktor techniczny: Leszek Kwiatkowski