O wydawnictwie

Bitik. Karaimska Oficyna Wydawnicza jest jedynym wyspecjalizowanym wydawnictwem karaimskim. Od 2004 roku zajmujemy się publikowaniem książek popularnych, popularno-naukowych oraz monografii naukowych, a także czasopisma Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów oraz naukowego Almanachu Karaimskiego.

Współpracujemy z gronem eksperckim co umożliwia nam utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego wydawnictw.

Bitik. Karaimska Oficyna Wydawnicza publikuje prace dotyczące karaimoznawstwa oraz innych dziedzin naukowych, które w ocenie Rady Redakcyjnej są istotne dla rozwoju karaimoznawstwa, ale także teksty poświęcone tematyce karaimskiej, historii i językowi Karaimów oraz współczesnemu życiu społecznemu Karaimów.

Bitik. Karaimska Oficyna Wydawnicza to nie tylko książki i czasopisma, to również kalendarze, płyty i bazy danych poświęcone Karaimom i karaimoznawstwu.