e-Jazyszłar. Karaimskie Archiwum Cyfrowe

2 Tytuły

Jazyszłar w języku karaimskim znaczy ‘literatura’. Idea utworzenia Karaimskiej bazy literacko-bibliograficznej narodziła się w 2007 w odpowiedzi na stale wzrastające zainteresowanie piśmiennictwem Karaimów zamieszkałych w Polsce, na Litwie, Ukrainie, w Rosji i we Francji. Ma ona służyć udostępnianiu zainteresowanym osobom próbek literatury karaimskiej, publikacji z XIX–XXI w. dotyczących Karaimów, a także cyfrowej kolekcji czasopism karaimskich. Mamy nadzieję, że baza będzie stanowić podstawowe źródło informacji bibliograficznej w zakresie historii literatury karaimskiej i karaimoznawczej oraz recepcji literatur obcych w kulturze karaimskiej.

ISBN 978-83-938423-0-8

Wszystkie książki

jazyszlar Karaimska baza literacko-bibliograficzna
Tom 1
Mariola Abkowicz, Anna Sulimowicz, Joanna Kameduła
30 grudnia 2015
jazyszlar Rękopisy i starodruki karaimskie w polskich zbiorach prywatnych
Tom 2
Michał Németh, Anna Akbike Sulimowicz, Mariola Abkowicz
30 grudnia 2015