Karaimi w Niepodległej 1918-1939

Authors

Mariola Abkowicz
Anna Sulimowicz

Synopsis

Kalendarz na rok 2018-2019

 

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Cover for Karaimi w Niepodległej 1918-1939
Categories